REGULAMIN

Klient zobowiązany jest do zapoznania się z regułami panującymi w studio.

1. Zasady dotyczące zapisów:
– Każdy tatuaż jest wyceniany indywidualnie.
– Termin tatuowania jest określany przy zapisie. Wymaga to zadatku w wysokości 50zł (przy małych) do 200zł przy dużych i wIelosesyjnych.

– Rezerwując termin zobowiązujesz się do wpłaty zadatku.
– Zadatek jest bezzwrotny.
– Termin tatuowania można zmienić maksymalnie na 4 dni przed umówioną datą zabiegu.
– Zmiana w ciągu 4 dni od wyznaczonego terminu skutkuje utratą zadatku.
– Niepojawienie się na umówiony termin skutkuje utratą zadatku.
– Tatuator ma prawo do zmiany terminu spotkania, jeżeli uzna że:
— pojawiły się zmiany na ciele uniemożliwiające prawidłowe wykonanie go;
— stan fizyczny klienta lub jego skóry uniemożliwia poprawne wykonanie zabiegu;
(zmiana terminu niewynikająca z winy artysty równoznaczna jest z utratą zadatku).

2. Zasady dotyczące projektu tatuażu oraz wykonania:
– Studio nie wykonuje kopii, oraz wzorów wątpliwego pochodzenia
– Projekt tatuażu jest interpretacją tatuażysty na podstawie opisu klienta.
– Projekt podlega jednorazowej korekcie (korekta nie równa się zmianie całego projektu).
– Tatuaże objęte są prawami autorskimi. Kopiowanie jest zabronione.
– Tatuator bez podania przyczyny ma prawo odmówić wykonania tatuażu.
– Tatuaż jest rzemiosłem artystycznym i efekt końcowy może różnić się od prezentowanego wzoru.
– Artysta ma prawo do drobnej modyfikacji projektu w trakcje zabiegu.

3. Zasady panujące w studiu:
– Klient podczas tatuowania nie może być pod wpływem alkoholu i/lub innych środków odurzających.
– W studiu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz spożywania alkoholu lub innych środków odurzających.
– Zabrania się przyprowadzania zwierząt.
– Zabrania się dotykania jakichkolwiek przedmiotów znajdujących się na stanowisku do pracy artysty.
– Zabrania się spożywania posiłków w miejscu wykonywania zabiegu.

4. Klient zostaje poinformowany, jak należy pielęgnować oraz dbać o tatuaż i jest zobowiązany do stosowania się do zaleceń tatuatora. W przypadku znaczącego uszkodzenia tatuażu przez zaniedbanie wszelkie koszta poprawek ponosi tatuowany.

5. Studio wykonuje zabiegi osobom pełnoletnim.
W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest obecność prawnego opiekuna. Dopuszcza się pisemną zgodę opiekuna.

6. Tatuaż wykonuje się na własną odpowiedzialność. Tatuażysta nie odpowiada za powikłania, będące skutkiem zabiegu.

7. Tatuaż jest towarem robionym na zamówienie, pieniądze nie podlegają zwrotowi. Tatuażu zwrócić też się nie da. Stwierdzenie po czasie że tatuaż już się nie podoba albo to jednak nie to nie jest podstawą do jakichkolwiek zwrotów pieniędzy, projekt był zaakceptowany, odbitka na skórze była widoczna, wszyscy wiedzieli co robią.

8. W przypadku znaczącego ubytku w tatuażu, nie spowodowanego przez zaniedbanie, przysługuję darmowa poprawa danego fragmentu, ale nie później niż na 60 dni od chwili wykonania go.

(Jeśli tatuaż wymaga poprawy zalecamy wykonanie poprawy przy okazji innego tatuażu, ułatwia to proces gojenia i nie ogranicza naszego życia przez dodatkowe 2-3tyg, jakby to miało miejsce w przypadku wykonania takich zabiegów oddzielnie.)

Drobne ubytki/przejaśnienia nie wpływające negatywnie zdaniem artysty na odbiór ogólny tatuażu nie podlegają poprawie.

(Skóra każdego klienta może różnie reagować na tatuaż. Normalne jest, że organizm może wydalić część tuszu ze skóry bez względu na jakość wykonania zabiegu i odpowiedniego procesu gojenia. Sytuacje takie zdarzają sie bardzo rzadko, jednakże warto mieć taką możliwość na uwadze.)

9. Artysta może przerwać zabieg w przypadku pogorszenia się samopoczucia klienta lub wystąpienia zmian naskórnych, które mogą wpłynąć na tatuaż.